Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

КОЛЕКТИВУЧИТЕЛИ ПО ПРЕДМЕТИ В СУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ"

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ЧУЖД ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

ФИЛОСОФИЯ

ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

МУЗИКА

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ


КОЛЕКТИВ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Ани Кирова

образование: Българска филология - магистър
стаж: 18 години
преподава в: 7а, 7г, 8б, 9в клас
портфолио: прочети
e-mail:

Иванка Кирилова

образование: Български език и руски език - магистър
стаж: 27 години
преподава в: 5а, 5б, 7б, 9б клас
портфолио: прочети
e-mail: vanja67@abv.bg

Кръстинка Алекова

образование: Руска филология, Български език и литература- магистър
стаж: 35 години
преподава в: 6б, 8а, 9а, 11а, 11б клас
портфолио: прочети
e-mail:

Надя Петрова

образование: Българска филология - магистър
стаж: 28 години
преподава в: 5в, 6г, 8в, 12а, 12б клас
портфолио: прочети
e-mail:

Пенка Костякова

образование: Българска филология - магистър
стаж: 16 години
преподава в: 6а, 6в, 7в, 10а, 10б клас
портфолио: прочети
e-mail:

ЧУЖД ЕЗИК

Антония Дамянова - английски език

образование: Английски език - магистър
стаж: 3 година
преподава в: 7г, 8б, 9в клас
портфолио: прочети
e-mail:

Албена Борисова - английски език

образование:
стаж: 23 година
преподава в: 6б, 6г, 8а клас
портфолио: прочети
e-mail:

Елвира Дамянова - английски език, руски език

образование: Учител по английски език
стаж: 23 години
преподава в: 9а, 9б, 9в, 10а, 10б, 11а, 11б, 12б клас
портфолио: прочети
e-mail:

Иванка Кирилова - руски език

образование: Български език и руски език - магистър
стаж: 27 години
преподава в: 12б клас
портфолио: прочети
e-mail: vanja67@abv.bg

Красимира Крумова - английски език

образование: Английска филология. Лингвистика и превод. - магистър
стаж: 15 години
преподава в: 7а, 7в, 9а, 10а, 10б, 11ь клас
портфолио: прочети
e-mail: krrass@mail.bg

Мирела Пецова - английски език

образование:
стаж:
преподава в: 8в, 9б клас
портфолио: прочети
e-mail:

Надя Петрова - руски език

образование: Българска филология - магистър
стаж: 28 години
преподава в: 12а клас
портфолио: прочети
e-mail:

Надя Тодорова - английски език

образование:
стаж: 18 години
преподава в: 5а, 5б, 5в, 6а, 6в, 7б, 12а клас
портфолио: прочети
e-mail:

МАТЕМАТИКА

Асенка Папазова

образование: Учител по математика и физика - магистър
стаж: 29 години
преподава в: 7а, 7б, 8а, 8б, 12а клас
портфолио: прочети
e-mail:

Весела Гачева

образование: Математика и информатика - магистър
стаж: 17 години
преподава в: 6г клас
портфолио: прочети
e-mail: praktika_db@abv.bg

Велина Атанасова

образование:
стаж: 17 години
преподава в: 6в, 7в, 7г, 9а, 9б, 9в клас
портфолио:
e-mail:

Маргарита Андреева

образование: Учител по физика и математика - магистър
стаж: 21 години
преподава в: 10а, 10б, 11а, 11б клас
портфолио: прочети
e-mail:

Наталия Г. Димитрова

образование: Учител по химия и физика - магистър
стаж: 19 години
преподава в: 6а, 6б, 8в
портфолио: прочети
e-mail:

Николай Николов

образование: Учител по математика - магистър
стаж: 38 години
преподава в: 5а, 5б, 5в клас
портфолио: прочети
e-mail:

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Борислав Цвятковски

образование:
стаж: 8 години
преподава в: 6б, 9а, 9б, 12а, 12б клас
портфолио: прочети
e-mail:

Весела Гачева

образование: Математика и информатика - магистър
стаж: 17 години
преподава в: 5а, 5в, 6а, 6г, 7а, 7б, 8б, 9а, 9в, 10а, 10б, 12б клас
портфолио: прочети
e-mail: praktika_db@abv.bg

Лиляна Любенова

образование: Икономическа информатика - магистър
стаж: 17 години
преподава в: 6а, 7в, 7г, 8а, 8б, 9б, 9в, 10а, 10б, 11а клас
портфолио: прочети
e-mail: l_lubenova7@mail.bg

Мая Недева

образование: Информатика - магистър
стаж: 16 години
преподава в: 5б, 6б, 6в, 9а, 9б, 10а, 10б, 11а, 11б клас
портфолио: прочети
e-mail: maiapet@yahoo.com

Тодорка Александрова

образование: Информатика - компютърна мултимедия - магистър
стаж: 35 години
преподава в: 5б, 5в, 6в, 6г, 7а, 7б, 8а, 8б, 8в, 10а, 10б, 11б, 12а клас
портфолио: прочети
e-mail: aleksandrova16@abv.bg

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Иваничка Нинова

образование:
стаж: 9 години
преподава в: 5б, 9а, 9б, 9в, 11а, 11б, 12а, 12б клас
портфолио:
e-mail:

Милка Христова

образование: Учител по география и геоекология - бакалавър
стаж: 12 години
препода в: 5а, 5в, 6а, 6б, 6в, 6г, 10а, 10б
портфолио: прочети
e-mail:

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Марина Кирова

образование: Учител по география - магистър
стаж: 29 години
преподава в: 5а, 5б, 5в, 7а, 7б, 7в, 7г, 9а, 9б, 9в, 10а, 10б, 11а, 11б, 12а, 12б клас
портфолио: прочети
e-mail: jivovamarina@abv.bg

Милка Христова

образование: Учител по география и геоекология - бакалавър
стаж: 12 години
препода в: 6а, 6б, 6в, 6г
портфолио: прочети
e-mail:

Цветанка Кирова

образование: Организация и управление на образованието - магистър
стаж: 9 години
преподава в: 8в клас
портфолио: прочети
e-mail: cecka_kirova@abv.bg

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

Даниела Кирилова

образование: Инжинер по животновъдство. Учител по биология - магистър
стаж: 23 години
преподава в: 5в, 6в клас
портфолио: прочети
e-mail:

Мария Петрова

образование: Учител по биология и химия - магистър
стаж: 22 години
преподава в: 6г клас
портфолио: прочети
e-mail:

Наталия Господинова

образование: Учител по химия и физика - магистър
стаж: 19 години
преподава в: 6а, 6б
портфолио: прочети
e-mail:

Таня Божинова

образование: Учител по химия и физика - магистър
стаж: 25 години
преподава в: 6а, 6б клас
портфолио: прочети
e-mail: krisi_mishle03@abv.bg

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Даниела Кирилова

образование: Инжинер по животновъдство. Учител по биология - магистър
стаж: 21 години
преподава в: 7а, 7б, 7в, 7г, 9а, 9б, 9в, 10а, 10б, 11а, 11б клас
портфолио: прочети
e-mail:

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Мария Петрова

образование: Учител по биология и химия - магистър
стаж: 20 години
преподава в: 7а, 7б, 7в, 7г, 9а, 9б, 9в, 10а, 10б, 11а, 11б клас
портфолио: прочети
e-mail:

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Маргарита Филипова

образование: Учител по физика и математика - магистър
стаж: 19 години
преподава в: 9а, 9б, 9в, 10а, 10б, 11а, 11б, 12б клас
портфолио: прочети
e-mail:

Наталия Господинова

образование: Учител по химия и физика - магистър
стаж: 19 години
преподава в: 7а, 7б, 7в, 9а клас
портфолио: прочети
e-mail:

Таня Божинова

образование: Учител по химия и физика - магистър
стаж: 25 години
преподава в: 12а клас
портфолио: прочети
e-mail: krisi_mishle03@abv.bg

ФИЛОСОФИЯ

Десислава Вачкова

образование: Философия - магистър
стаж: 14 години
преподава в: 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в, 11а, 11б клас
портфолио: прочети
e-mail:

Милка Христова

образование: Учител по география и геоекология - бакалавър
стаж: 12 години
препода в: 10а, 10б, 12а, 12б
портфолио: прочети
e-mail:

ТЕХНИКА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Наталия Димитрова

образование: ПТПП
стаж: 28 години
преподава в: 5а, б, 5в, 6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7в, 7г, 8а, 8в, 9в клас
портфолио: прочети
e-mail: pisika@mail.bg

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Владимир Попов

образование: Педагогика на обучението по изобразително изкуство
стаж: 9 години
преподава в: 6в, 6г 7в, 7г, 9а, 9б, 9в, 10а, 11а, 12а клас
портфолио: прочети
e-mail:

Пламен Терзиев

образование: Трудово обучение и изобразително изкуство - магистър
стаж: 34 години
преподава в: 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 8в, 9а, 10а, 11а, 12а клас
портфолио: прочети
e-mail:

МУЗИКА

Георги Герчев

образование: Педагогика на обучението по музика - магистър
стаж: 12 години
преподава в: 6а, 6б, 6в, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в клас
портфолио: прочети
e-mail:

Деян Йорданов

образование: Музикални компютърни технологии - магистър
стаж: 3 година
преподава в: 5а, 5б, 5в, 5г клас
портфолио: прочети
e-mail: akordion@abv.bg

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Десислава Петрова

образование:
стаж: 16 години
преподава в: 5б, 6а, 6б, 6в, 6г, 10б, 11а, 11б, 12а, 12б клас
портфолио:
e-mail:

Милен Иванов

образование:
стаж: 5 години
преподава в: 5а, 5б, 9а, 9б, 9в, 10а клас
портфолио:
e-mail:

Николай Николов

образование: Учител по физическо възпитание и спорт - магистър
стаж: 38 години
преподава в: 8а, 8б, 8в клас
портфолио: прочети
e-mail:

Севдан Златанов

образование: Физическо възпитание
стаж: 4 година
преподава в: 7а, 7б, 7в, 7г клас
портфолио: прочети
e-mail: