Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

ЗА БЪДЕЩИТЕ ВТОРОКЛАСНИЦИ

ЗА БЪДЕЩИТЕ ТРЕТОКЛАСНИЦИ

ЗА БЪДЕЩИТЕ ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ

ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЕТОКЛАСНИЦИ

ЗА БЪДЕЩИТЕ ШЕСТОКЛАСНИЦИ

ЗА БЪДЕЩИТЕ СЕДМОКЛАСНИЦИ

ЗА БЪДЕЩИТЕ ОСМОКЛАСНИЦИ

ЗА БЪДЕЩИТЕ ДЕВЕТОКЛАСНИЦИ

ЗА БЪДЕЩИТЕ ДЕСЕТОКЛАСНИЦИ

ЗА ЕДИНАДЕСЕТИ И ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС