Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАССУ "Димитър Благоев" организира групи за предучилищна подготовка на 5 и 6 годишни деца. Така се осъществява плавен преход от детската градина към началното училище и се осигурява активен подход към социализацията на децата, изграден върху основата на любов и уважение към личността на всяко дете.

Уважаеми родители,
ако Вашето дете е на възраст за подготвителен клас, при нас го очакват:

В помощ на учениците функционират логопедичен кабинет, педагогически съветник, библиотека, книжарница.

Училището предлага и разнообразни извънкласни дейности, участва в национални и международни проекти, както и в множество обществени прояви.

Заповядайте при нас!

Да учим, творим и се веселим заедно!