Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМАКОНСПЕКТИ - ПРОФИЛ "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"

ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС

Задължителни учебни часове

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

РУСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ


Избираеми учебни часове

1. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО - задължителен модул

ИЗКУСТВО И ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА - задължителен модул

ВИЗУАЛНА КУЛТУРА - задължителен модул

ДИГИТАЛНИ ИЗКУСТВА - задължителен модул

ИЗКУСТВО И ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА - избираем модул


2. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

УСТНО ОБЩУВАНЕ - задължителен модул

ПИСМЕНО ОБЩУВАНЕ - задължителен модул

ЕЗИКЪТ ЧРЕЗ ЛИТЕРАТУРАТА - задължителен модул

КУЛТУРА И МЕЖДУКУЛТУРНО ОБЩУВАНЕ - задължителен модул

ЕЗИКОВА ПРАКТИКА - избираем модул


3. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

УЕБ ДИЗАЙН - задължителен модул

РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ С ИКТ - задължителен модул

СОФТУЕРНИ СРЕДСТВА ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ - избираем модул