Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАСИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ОБУЧЕНИЕТО В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 1. Децата постъпват в подготвителен клас на 5 или 6 години, навършени в съответната календарна година.
 2. Родителите/настойниците подават съответните документи по предварително изготвен график.
 3. Критериите за прием в подготвителен клас, когато подадените молби надвишават капацитетните възможности, кадровото осигуряване и броя на паралелките, определени от Педагогическия съвет са следните:
  • наличие на деца в семейството, обучаващи се в училище
  • деца на учители и служители в училище
  • деца от закритите училища в община Свищов
 4. Обучението се извършва по следния график:
  7.30 – 8.00 - посрещане на децата
  8.00 - 8.35 - първи час
  8.35 - 8.50 - почивка /закуска/
  8.50 - 9.25 - втори час
  9.25 - 9.40 - почивка
  9.40 - 10.15 - трети час
  10.15- 10.30 - почивка
  10.30- 11.05 - четвърти час
  11.05- 12.05 - игри, разходки
  12.05- 12.30 - изпращане на децата
 5. Учебниците за децата са безплатни и им се предоставят в началото на учебната година.
 6. Всички родители е необходимо да предоставят следните документи:
  • Заявление за записване до ..........
  • Декларация за личните данни на детето до ..........
  • Декларация, подписана от родителите /настойниците/ на ученика, с информация за начина на прибиране от училище до ...............

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА:
................ година