Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАСДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Родителите (настойниците/попечителите) на кандидатите подават следните документи:

Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас за учебната 2023/2024 г. се осъществява в периода от 05 юли 2023 г. до 07 юли 2023 г. Подаването на заявление за участие в трето класиране е от 26 юли до 27 юли 2023 г.

Учениците и родителите имат възможност да подават документите за кандидатстване както следва:

При онлайн подаване на заявление, следва да се има предвид следното: