Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

УЧЕБНА ПРОГРАМАПЪРВИ "А" клас

ПЪРВИ "Б" клас

ПЪРВИ "В" клас

ВТОРИ "А" клас

ВТОРИ "Б" клас

ВТОРИ "В" клас

ТРЕТИ "А" клас

ТРЕТИ "Б" клас

ТРЕТИ "В" клас

ЧЕТВЪРТИ "А" клас

ЧЕТВЪРТИ "Б" клас

ЧЕТВЪРТИ "В" клас


УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПЪРВИ "А" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ Математика
2 БЕЛ БЕЛ БЕЛ Математика ИУЧ-БЕЛ
3 Музика Физ.възп.и спорт Математика Околен свят ИУЧ-Математика
4 ИУЧ-АЕ/ИИ Математика Изобр.изк. Физ.възп. и спорт Техн.и предприем.
5 Час на класа   Музика Изобр.изк.  
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПЪРВИ "Б" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ Математика
2 БЕЛ БЕЛ БЕЛ Математика ИУЧ-БЕЛ
3 Музика Математика Математика Физ.възп. и спорт ИУЧ-Математика
4 ИУЧ-АЕ/ИИ Физ.възп.и спорт Изобр.изк. Околен свят Техн.и предприем.
5 Час на класа ИУЧ-АЕ/ИИ Музика Изобр.изк.  
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПЪРВИ "В" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ ИУЧ-БЕЛ
2 БЕЛ БЕЛ БЕЛ Математика ИУЧ-Математика
3 Математика Математика Математика Околен свят Мизика
4 Физ.възп.и спорт Техн.и предприем. Физ.възп.и спорт Музика Изобр.изк.
5 Час на класа ИУЧ-АЕ/ИИ Изобр.изк.    
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ВТОРИ "А" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 БЕЛ Физ.възп.и спорт Математика Физ.възп.и спорт ИУЧ-Математика
2 БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ ИУЧ-БЕЛ
3 Математика БЕЛ БЕЛ Англ. език ИУЧ-БЕЛ
4 Музика Околен свят Музика Математика Изобр.изк.
5 Час на класа Изобр.изк. Англ. език Техн.и предприем.  
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ВТОРИ "Б" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 БЕЛ БЕЛ Математика БЕЛ ИУЧ-БЕЛ
2 БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ ИУЧ-БЕЛ
3 Изобр.изк. Математика Техн.и предприем. Математика ИУЧ-Математика
4 Музика Околен свят Англ. език Англ. език Изобр.изк.
5 Час на класа Музика Физ.възп.и спорт Физ.възп.и спорт  
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ВТОРИ "В" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 БЕЛ БЕЛ Физ.възп.и спорт Математика ИУЧ-Математика
2 БЕЛ БЕЛ Математика Англ. език ИУЧ-БЕЛ
3 Математика Околен свят Англ. език БЕЛ ИУЧ-БЕЛ
4 Музика Музика БЕЛ Изобр.изк. Физ.възп.и спорт
5 Час на класа Изобр.изк. БЕЛ Техн.и предприем.  
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ТРЕТИ "А" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 Физ.възп.и спорт БЕЛ Англ. език Чов. и природата Англ. език
2 Музика Математика Физ.възп.и спорт Математика Музика
3 Чов. и общество Чов. и общество Математика БЕЛ ЗИП-БЕЛ
4 БЕЛ Англ. език БЕЛ БЕЛ ЗИП-Математика
5 БЕЛ Изобр.изк. Изобр.изк. Дом. бит и техн. БЕЛ
6 Час на класа        
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ТРЕТИ "Б" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 Математика БЕЛ Математика Чов. и природата ЗИП-Математика
2 Физ.възп.и спорт БЕЛ Музика БЕЛ ЗИП-БЕЛ
3 Англ. език Англ. език Чов. и общество БЕЛ Физ.възп.и спорт
4 БЕЛ Чов. и общество БЕЛ Музика Англ. език
5 БЕЛ Математика Дом. бит и техн. Изобр.изк. Изобр.изк.
6 Час на класа        
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ТРЕТИ "В" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 Музика Англ. език Чов. и общество Физ.възп.и спорт Чов. и природата
2 Математика Чов. и общество БЕЛ Математика ЗИП-БЕЛ
3 БЕЛ Математика Музика БЕЛ ЗИП-Математика
4 БЕЛ БЕЛ Физ.възп.и спорт БЕЛ Изобр.изк.
5 Час на класа Изобр.изк. БЕЛ Дом. бит и техн. Англ. език
6          
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ЧЕТВЪРТИ "А" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 БЕЛ Физ.възп.и спорт Чов. и природата БЕЛ Физ.възп.и спорт
2 БЕЛ БЕЛ Англ. език БЕЛ Математика
3 Математика Математика Математика Англ. език ЗИП-Математика
4 Чов. и общество БЕЛ БЕЛ Изобр.изк. ЗИП-БЕЛ
5 Изобр.изк. Англ. език Физ.възп.и спорт Дом. бит и техн. Музика
6 Час на класа        
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ЧЕТВЪРТИ "Б" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 БЕЛ БЕЛ Чов. и общество БЕЛ Чов. и природата
2 БЕЛ Математика Англ. език БЕЛ ЗИП-Математика
3 Математика БЕЛ Математика Математика Англ. език
4 Физ.възп.и спорт Физ.възп.и спорт БЕЛ Изобр.изк. ЗИП-БЕЛ
5 Дом. бит и техн. Изобр.изк. Музика Англ. език Физ.възп.и спорт
6 Час на класа        
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ЧЕТВЪРТИ "В" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 БЕЛ Физ.възп.и спорт Музика Чов. и природата ЗИП-БЕЛ
2 БЕЛ Англ. език Математика Математика ЗИП-Математика
3 Англ. език Математика БЕЛ Физ.възп.и спорт Англ. език
4 Математика БЕЛ БЕЛ БЕЛ Физ.възп.и спорт
5 Дом. бит и техн. БЕЛ Чов. и общество Изобр.изк. Изобр.изк.
6 Час на класа