Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИФИНАНСОВИ ДОКУМЕНТИ

БЮДЖЕТ ЗА 2024 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ за 2024 г.

Отчет за изпълнение на първото тримесечие на държавния бюджет за 2024 г.

Отчет за изпълнение на второто тримесечие на държавния бюджет за 2024 г.

Отчет за изпълнение на третото тримесечие на държавния бюджет за 2024 г.

Отчет за изпълнение на четвъртото тримесечие на държавния бюджет за 2024 г.

Остатъци по дейности към 31.12.2024 г.

 БЮДЖЕТ ЗА 2023 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ за 2023 г.

Отчет за изпълнение на първото тримесечие на държавния бюджет за 2023 г.

Отчет за изпълнение на второто тримесечие на държавния бюджет за 2023 г.

Отчет за изпълнение на третото тримесечие на държавния бюджет за 2023 г.

Отчет за изпълнение на четвъртото тримесечие на държавния бюджет за 2023 г.

Остатъци по дейности към 31.12.2023 г.

 БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ за 2022 г.

Отчет за изпълнение на първото тримесечие на държавния бюджет за 2022 г.

Отчет за изпълнение на второто тримесечие на държавния бюджет за 2022 г.

Отчет за изпълнение на третото тримесечие на държавния бюджет за 2022 г.

Отчет за изпълнение на четвъртото тримесечие на държавния бюджет за 2022 г.

Остатъци по дейности към 31.12.2022 г.

 БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ за 2021 г.

Отчет за изпълнение на първото тримесечие на държавния бюджет за 2021 г.

Отчет за изпълнение на второто тримесечие на държавния бюджет за 2021 г.

Отчет за изпълнение на третото тримесечие на държавния бюджет за 2021 г.

Отчет за изпълнение на четвъртото тримесечие на държавния бюджет за 2021 г.

Остатъци по дейности към 31.12.2021 г.

 БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ за 2020 г.

Отчет за изпълнение на първото тримесечие на държавния бюджет за 2020 г.

Отчет за изпълнение на второто тримесечие на държавния бюджет за 2020 г.

Отчет за изпълнение на третото тримесечие на държавния бюджет за 2020 г.

Отчет за изпълнение на четвъртото тримесечие на държавния бюджет за 2020 г.

Остатъци по дейности към 31.12.2020 г.

 БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ за 2019 г.

Отчет за изпълнение на първото тримесечие на държавния бюджет за 2019 г.

Отчет за изпълнение на второто тримесечие на държавния бюджет за 2019 г.

Отчет за изпълнение на третото тримесечие на държавния бюджет за 2019 г.

Отчет за изпълнение на четвъртото тримесечие на държавния бюджет за 2019 г.

Остатъци по дейности към 31.12.2019 г.