Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

ЕДИНАДЕСЕТИ "А" КЛАС - ПРОФИЛ "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"

ЕДИНАДЕСЕТИ "Б" КЛАС - ПРОФИЛ "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"


УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

ЕДИНАДЕСЕТИ "А" КЛАС - ПРОФИЛ "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"

 1. Български език – ЗП, Т. Ангелова и колектив, "Просвета - София" АД, 2001-2017 г
 2. Литература – ЗП, В. Стефанов, Ал. Панов, ИК "Анубис" ООД, 2001-2017 г
 3. Математика – ЗП, З. Запрянов и колектив, "Просвета - София" АД, 2014-2017 г
 4. История и цивилизация - ЗП /за 10 клас/, Г. Марков и колектив, "Просвета - София"АД, 2012-2017 г
 5. Философия – ЗП, И. Колев, Р. Пожарлиев, ИК "Анубис" ООД, 2001-2017 г
 6. География и икономика - ЗП /за 10 клас/, Н. Димов и колектив, "Просвета - София" АД, 2012 - 2017 г
 7. Химия и опазване на околната среда - ЗП /за 10 клас/, Г. Близнаков и колектив, ИК "Анубис" ООД, 2012 - 2017 г
 8. Биология и здравно образование - ЗП /за 10 клас/, Попов и колектив, "Просвета - София" АД, 2012 - 2017 г
 9. Физика и астрономия /за 10 клас/, М. Максимов и колектив, "Булвест 2000", 2012 - 2017 гУЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

ЕДИНАДЕСЕТИ "Б" КЛАС - ПРОФИЛ "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"

 1. Български език – ЗП, Т. Ангелова и колектив, "Просвета - София" АД, 2001-2017 г
 2. Литература – ЗП, В. Стефанов, Ал. Панов, ИК "Анубис" ООД, 2001-2017 г
 3. Математика – ЗП, З. Запрянов и колектив, "Просвета - София" АД, 2014-2017 г
 4. История и цивилизация - ЗП /за 10 клас/, Г. Марков и колектив, "Просвета - София"АД, 2012-2017 г
 5. Философия – ЗП, И. Колев, Р. Пожарлиев, ИК "Анубис" ООД, 2001-2017 г
 6. География и икономика - ЗП /за 10 клас/, Н. Димов и колектив, "Просвета - София" АД, 2012 - 2017 г
 7. Химия и опазване на околната среда - ЗП /за 10 клас/, Г. Близнаков и колектив, ИК "Анубис" ООД, 2012 - 2017 г
 8. Биология и здравно образование - ЗП /за 10 клас/, Попов и колектив, "Просвета - София" АД, 2012 - 2017 г
 9. Физика и астрономия /за 10 клас/, М. Максимов и колектив, "Булвест 2000", 2012 - 2017 г