\ СУ "Д. Благоев" - гр. Свищов

Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

СВОБОДНИ МЕСТАСВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

КЛАС БРОЙ УЧЕНИЦИ
1а клас
няма
1б клас
няма
1в клас
няма
2а клас
няма
2б клас
няма
2в клас
няма
3а клас
няма
3б клас
няма
3в клас
няма
4а клас
3 ученици
4б клас
3 ученици
4в клас
2 ученици
5а клас
9 ученици
5б клас
5 ученици
5в клас
10 ученици
6а клас
6 ученици
6б клас
няма
6в клас
3 ученици
6г клас
6 ученици
7а клас
2 ученици
7б клас
5 ученици
7в клас
2 ученици
7г клас
2 ученици
8а клас
специалонст "Компютърна графика"
4 ученици
8б клас
профил "Софтуерни и хардуерни науки"
2 ученици
8в клас
профил "Предприемачески"
8 ученици
9а клас
профил "Изобразително изкуство"
6 ученици
9б клас
профил "Софтуерни и хардуерни науки"
няма
9в клас
профил "Предприемачески"
4 ученици
10а клас
профил изобразително изкуство
4 ученици
10б клас
профил "Информационни технологии""
няма
11а клас
профил изобразително изкуство
9 ученици
11б клас
профил "Информационни технологии""
11 ученици
12а клас
профил изобразително изкуство
3 ученици
12б клас
профил "Информационни технологии""
9 ученици