Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

УЧЕБНА ПРОГРАМАПЕТИ "А" клас

ПЕТИ "Б" клас

ПЕТИ "В" клас

ПЕТИ "Г" клас

ШЕСТИ "А" клас

ШЕСТИ "Б" клас

ШЕСТИ "В" клас

ШЕСТИ "Г" клас

СЕДМИ "А" клас

СЕДМИ "Б" клас

СЕДМИ "В" клас


УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПЕТИ "А" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 Математика Музика Български език и литература ЗУЧ Музика География и икономика
2 Английски език Български език и литература ИУЧ Физическо възпитание и спорт География и икономика Английски език
3 Български език и литература ЗУЧ Човекът и природата Математика Изобразително изкуство История и цивилизация
4 Изобразително изкуство Български език и литература ЗУЧ Технилогии и предприемачество Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ
5 Човекът и природата Математика Английски език Български език и литература ЗУЧ Български език и литература ЗУЧ
6 Физическо възпитание и спорт Информационни технологии История и цивилизация Математика Физическо възпитание и спорт
7 Час на класа        
           
  ФУЧ І гр ФВС - Баскетбол ФУЧ ІІ гр- Музика ФВС- Спортни дейности    
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПЕТИ "Б" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 Изобразително изкуство Български език и литература ЗУЧ Физическо възпитание и спорт Български език и литература ИУЧ Български език и литература ЗУЧ
2 Математика Информационни технологии История и цивилизация Математика Български език и литература ИУЧ
3 Човекът и природата Музика Технилогии и предприемачество Музика Математика ИУЧ
4 Български език и литература ЗУЧ Български език и литература ЗУЧ Български език и литература ЗУЧ Човекът и природата Физическо възпитание и спорт
5 Физическо възпитание и спорт Английски език Математика География и икономика История и цивилизация
6 Английски език Математика Английски език Изобразително изкуство География и икономика
7 Час на класа      
           
  ФУЧ І гр ФВС - Баскетбол ФУЧ ІІ гр - Музика ФВС- Спортни дейности    
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПЕТИ "В" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 Математика ИУЧ Български език и литература ЗУЧ История и цивилизация Технилогии и предприемачество Музика
2 Изобразително изкуство Математика Математика Български език и литература ЗУЧ География и икономика
3 Физическо възпитание и спорт Информационни технологии Български език и литература ЗУЧ Математика ИУЧ Физическо възпитание и спорт
4 Английски език Английски език Физическо възпитание и спорт Математика История и цивилизация
5 Математика Музика Английски език Изобразително изкуство Човекът и природата
6 Български език и литература ЗУЧ Човекът и природата Български език и литература ИУЧ География и икономика Български език и литература ЗУЧ
7 Час на класа  
  ФУЧ І гр ФВС - Баскетбол ФВС- Спортни дейности      
    ФУЧ - ІІ гр Музика      
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПЕТИ "Г" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 Български език и л-ра ЗУЧ Математика Математика География и икономика Информационни технологии
2 Физическо възпитание и спорт Музика Английски език Български език и литература ЗУЧ Математика ИУЧ
3 География и икономика Английски език Физическо възпитание и спорт История и цивилизация Български език и литература
4 Математика Човекът и природата История и цивилизация Изобразително изкуство Музика
5 Английски език Български език и литература ЗУЧ Български език и литература ЗУЧ Човекът и природата Физическо възпитание и спорт
6 Изобразително изкуство Български език и литература ИУЧ Технилогии и предприемачество Математика Български език и литература ИУЧ
7 Час на класа  
           
  ФУЧ І гр ФВС - Баскетбол ФУЧ - ІІ гр Музика      
    ФВС- Спортни дейности      
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ШЕСТИ "А" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 Изобразително изкуство Български език и литература ЗУЧ Музика Физическо възпитание и спорт Математика ИУЧ
2 Български език и литература ЗУЧ Математика Математика Математика Математика ИУЧ
3 География и икономика Физическо възпитание и спорт Технилогии и предприемачество Изобразително изкуство Музика
4 Математика История и цивилизация Английски език Английски език Български език и литература ЗУЧ
5 Информационни технологии Човекът и природата Български език и литература ЗУЧ Български език и литература ЗУЧ Английски език
6 Човекът и природата Английски език Български език и литература ИУЧ История и цивилизация Човекът и природата
7 Час на класа        
           
  ФУЧ І група ФВС - Футбол   ФУЧ - ІІ гр Музика ФВС- Спортни дейности ФУЧ І група ФВС - Баскетбол
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ШЕСТИ "Б" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 География и икономика История и цивилизация Английски език Английски език Човекът и природата
2 Български език и литература ЗУЧ Английски език Български език и литература ЗУЧ История и цивилизация Български език и литература ЗУЧ
3 Математика Математика Човекът и природата Математика Математика ИУЧ
4 Човекът и природата Български език и литература ЗУЧ Музика Физическо възпитание и спорт Математика ИУЧ
5 Български език и литература ИУЧ Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Информационни технологии Музика
6 Изобразително изкуство Технилогии и предприемачество Математика Български език и литература ЗУЧ Английски език
7 Час на класа        
           
  ФУЧ І гр ФВС - Футбол   ФУЧ - ІІ гр Музика ФВС- Спортни дейности ФУЧ І група ФВС - Баскетбол
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ШЕСТИ "В" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 Български език и литература ЗУЧ Математика ИУЧ Математика Математика Математика ИУЧ
2 Информационни технологии Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Човекът и природата
3 Музика Математика Музика География и икономика Изобразително изкуство
4 Математика Технилогии и предприемачество Български език и литература ЗУЧ История и цивилизация Български език и литература
5 Човекът и природата Български език и литература ЗУЧ Английски език Английски език Информационни технологии
6 Английски език История и цивилизация Човекът и природата Български език и литература ЗУЧ Английски език
7 Час на класа  
           
  ФУЧ І гр ФВС - Футбол   ФУЧ - ІІ гр Музика   ФУЧ І гр ФВС - Баскетбол
          ФВС- Спортни дейности
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ШЕСТИ "Г" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 Математика Математика Човекът и природата Български език и литература ИУЧ Изобразително изкуство
2 Музика Технилогии и предприемачество Математика Математика Български език и литература ЗУЧ
3 Български език и литература ЗУЧ Български език и литература ЗУЧ Български език и литература ЗУЧ Физическо възпитание и спорт Английски език
4 Английски език Физическо възпитание и спорт Български език и литература ЗУЧ Английски език Математика ИУЧ
5 Информационни технологии История и цивилизация Изобразително изкуство История и цивилизация Математика ИУЧ
6 Човекът и природата Музика Английски език География и икономика Човекът и природата
7 Час на класа    
           
          ФУЧ І гр ФВС - Баскетбол
  ФУЧ І гр ФВС - Футбол   ФУЧ - ІІ гр Музика   ФВС- Спортни дейности
УЧЕБНА ПРОГРАМА

СЕДМИ "А" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 Английски език Математика Биология и здравно образование Математика Български език и литература
2 Изобразително изкуство Физика и астрономия Български език и литература Английски език Технологии
3 Биология и здравно образование География и икономика История и цивилизация Химия и ООС Информационни технологии
4 Български език и литература ЗИП Английски език Математика Български език и литература Химия и оос ЗИП
5 Математика Физическо възпитание и спорт География и икономика Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство
6 Български език и литература Български език и литература Музика Математика ЗИП Физика и астрономия
7 Час на класа        
           
    СИП ФВС- Баскетбол   СИП -Музика І гр  
    ФВС -ІІІ допълнителен час      
УЧЕБНА ПРОГРАМА

СЕДМИ "Б" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 Изобразително изкуство Физика и астрономия Математика Математика Физика и астрономия
2 Биология и здравно образование География и икономика Музика Химия и ООС Информационни технологии
3 Математика Български език и литература География и икономика Английски език Математика ЗИП
4 Биология и ЗО ЗИП Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература
5 Български език и литература Английски език История и цивилизация Български език и литература Технологии
6 Английски език Физическо възпитание и спорт Биология и здр. обр. Български език и литература ЗИП Изобразително изкуство
7 Час на класа        
         
    СИП ФВС- Баскетбол   СИП -Музика І гр  
        ФВС -ІІІ допълнителен час  
УЧЕБНА ПРОГРАМА

СЕДМИ "В" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
2 Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература ЗИП Физика и астрономия
3 Български език и литература Математика Математика Математика Технологии
4 Английски език Физика и астрономия Изобразително изкуство Български език и литература Информационни технологии
5 Биология и здравно образование Български език и литература Биология и здравно образование ЗИП Английски език Български език и литература
6 Музика Английски език География и икономика Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство
7 Час на класа      
         
    СИП ФВС- Баскетбол   СИП -Музика І гр  
        ФВС -ІІІ допълнителен час