Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


ПЪРВИ КЛАСГРАФИК
на дейностите, свързани с приема на ученици в първи клас
за учебната 2022/2023 годинаДЕЙНОСТИ СРОК ДЕЙНОСТИ

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

Начална дата за кандидатстване - отваряне на електронната система за прием в първи клас
от 25 май 2022 г.
от 11:00 часа на тази дата могат да се регистрират / редактират / отказват заявлениея за прием
Крайна дата за кандидатстване - затваряне на електронната система за прием в първи клас
31 май 2022 г.
до 23:59 часа на тази дата могат да се регистрират / редактират / отказват заявлениея за прием
Дата на класиране
03 юни 2022 г.
до 17:00 часа на тази дата се обявяват резултатите от класирането
Начална дата на записване
06 юни 2022 г.
от 9:00 часа на тази дата учениците се записват в училището, в което са приети
Крайна дата на записване
10 юни 2022 г.
до 17:00 часа на тази дата класираните деца се записват / отказват

ВТОРО КЛАСИРАНЕ

Обявяване на свободните места
13 юни 2022 г.
до 17:00 часа на тази дата се обявяват свободните места за второ класиране
Начална дата за кандидатстване - отваряне на електронната система за второ класиране
14 юни 2022 г.
от 10:00 часа на тази дата могат да се регистрират / редактират / отказват заявлениея за прием
Крайна дата за кандидатстване - затваряне на системата
15 юни 2022 г.
до 23:59 часа на тази дата могат да се регистрират / редактират / отказват заявлениея за прием
Дата на класиране
17 юни 2022 г.
до 17:00 часа на тази дата се обявяват резултатите от класирането
Начална дата на записване
20 юни 2022 г.
от 9:00 часа на тази дата учениците се записват, в училището, в което са приети
Крайна дата на записване
21 юни 2022 г.
до 17:00 часа на тази дата класираните деца се записват / отказват

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

Обявяване на свободните места
22 юни 2022 г.
до 17:00 часа на тази дата се обявяват свободните места за трето класиране
Начална дата за кандидатстване - отваряне на електронната система за трето класиране
23 юни 2022 г.
от 10:00 часа на тази дата могат да се регистрират / редактират / отказват заявлениея за прием
Крайна дата за кандидатстване - затваряне на системата
24 юни 2022 г.
до 23:59 часа на тази дата могат да се регистрират / редактират / отказват заявлениея за прием
Дата на класиране
27 юни 2022 г.
до 17:00 часа на тази дата се обявяват резултатите от класирането
Начална дата на записване
28 юни 2022 г.
от 9:00 часа на тази дата учениците се записват, в училището, в което са приети
Крайна дата на записване
30 юни 2022 г.
до 17:00 часа на тази дата класираните деца се записват / отказват

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ПРИЕМ

Обявяване на свободните места след трето класиране
01 юли 2022 г.
до 17:00 часа на тази дата се обявяват свободните места след трето класиране
Записване на ученици
от 01 юли 2022 г.
децата, които не са записани след трето класиране в първи клас, се записват на място в училищата, в които има свободни места