Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

Д9ВАНАДЕСТИ "А" КЛАС - ПРОФИЛ "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"

ДВАНАДЕСТИ "Б" КЛАС - ПРОФИЛ "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"


УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

ДВАНАДЕСЕТИ "А" КЛАС - ПРОФИЛ "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"

 1. Български език – ЗП, Т. Ангелова и колектив, "Просвета - София" АД, 2002 - 2017 г
 2. Литература – ЗП, В. Стефанов, Ал. Панов, ИК "Анубис" ООД, 2002 - 2017 г
 3. Математика – ЗП, Ч. Лозанов и колектив, ИК "Анубис" ООД, 2005 - 2017 г
 4. Свят и личност – ЗП, М. Грекова и колектив "Просвета - София" АД, 2008 - 2017 г
 5. История и цивилизация - ЗП /за 11 клас/, В. Мутафчиева колектив, ИК "Анубис" ООД, 2012 - 2017 г
 6. География и икономика - ЗП /за 10 клас/, Н. Димов и колектив, "Просвета - София" АД 2012 - 2017 гДВАНАДЕСЕТИ "Б" КЛАС - ПРОФИЛ "ИИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"

 1. Български език – ЗП, Т. Ангелова и колектив, "Просвета - София" АД, 2002 - 2017 г
 2. Литература – ЗП, В. Стефанов, Ал. Панов, ИК "Анубис" ООД, 2002 - 2017 г
 3. Математика – ЗП, Ч. Лозанов и колектив, ИК "Анубис" ООД, 2005 - 2017 г
 4. Свят и личност – ЗП, М. Грекова и колектив "Просвета - София" АД, 2008 - 2017 г
 5. История и цивилизация - ЗП /за 11 клас/, В. Мутафчиева колектив, ИК "Анубис" ООД, 2012 - 2017 г
 6. География и икономика - ЗП /за 10 клас/, Н. Димов и колектив, "Просвета - София" АД 2012 - 2017 г