Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

ОСМИ КЛАС

ДЕВЕТИ "А" КЛАС - ПРОФИЛ "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"

ДЕВЕТИ "Б" КЛАС - ПРОФИЛ "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛГИИ"

ДЕВЕТИ "В" КЛАС - ПРОФИЛ "ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО"


УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

ДЕВЕТИ "А" КЛАС - ПРОФИЛ "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"

 1. Български език,ЗП, А. Петров и колектив,"Булвест 2000",2018 г
 2. Литература,ЗП, Б. Биолчев и колектив, ИК "Анубис" и "Булвест 2000",2018 г
 3. Математика,ЗП, Т. Витанов и колектив, ИК "Анубис",2018 г
 4. История и цивилизация за ПП образование с интензивно изучаване на чужд език І и ІІ част, П. Пантев и колектив, "Булвест 2000", 2018 г
 5. География и икономика І част за 8 клас и ІІ част за 9 клас с интензивно изучаване на чужд език, С. Дерменджиева и колектив, "Просвета - София" АД, 2018 г
 6. Биология и здравно образование за ПП образование с интензивно изучаване на чужд език, М. Шишиньова и колектив, ИК "Анубис", 2018 г
 7. Физика и астрономияза ПП образование с интензивно изучаване на чужд език, Е. Златкова и колектив, ИК "Анубис", 2018 г
 8. Химия и опазване на околната среда за ПП образование с интензивно изучаване на чужд език, С. Цаковски и колектив, ИК "Анубис", 2018 г
 9. Музика, Л. Пейчева и колектив "Просвета - София", 2018 г
 10. Философия, Г. Несторова и колектив, "Педагог 6", 2018 г
 11. Английски език Think for Bulgaria B1 Part 1, Х. Пухта и колектив, "Клет", 2018 г
 12. Руски език, Е. Корчагина и колектив, "Клет", 2018 г
 13. Изобразително изкуство, Б. Дамянова и колектив, "Анубис", 2018 г
 14. Информационни технологии, Н. Николрова и колектив, "Просвета - София", 2018 гУЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

ДЕВЕТИ "Б" КЛАС - ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ"

 1. Български език,ЗП, А. Петров и колектив,"Булвест 2000",2018 г
 2. Литература,ЗП, Б. Биолчев и колектив, ИК "Анубис" и "Булвест 2000",2018 г
 3. Математика,ЗП, Т. Витанов и колектив, ИК "Анубис",2018 г
 4. История и цивилизация за ПП образование с интензивно изучаване на чужд език І и ІІ част, П. Пантев и колектив, ИК "Булвест 2000", 2018 г
 5. География и икономика І част за 8 клас и ІІ част за 9 клас с интензивно изучаване на чужд език, С. Дерменджиева и колектив, "Просвета - София" АД, 2018 г
 6. Биология и здравно образование за ПП образование с интензивно изучаване на чужд език, М. Шишиньова и колектив, ИК "Анубис", 2018 г
 7. Физика и астрономияза ПП образование с интензивно изучаване на чужд език, Е. Златкова и колектив, ИК "Анубис", 2018 г
 8. Химия и опазване на околната среда за ПП образование с интензивно изучаване на чужд език, С. Цаковски и колектив, ИК "Анубис", 2018 г
 9. Музика, Л. Пейчева и колектив "Просвета - София", 2018 г
 10. Философия, Г. Несторова и колектив, "Педагог 6", 2018 г
 11. Английски език Think for Bulgaria B1 Part 1, Х. Пухта и колектив, "Клет", 2018 г
 12. Руски език, Е. Корчагина и колектив, "Клет", 2018 г
 13. Изобразително изкуство, Б. Дамянова и колектив, "Анубис", 2018 г
 14. Информационни технологии, Н. Николрова и колектив, "Просвета - София", 2018 гУЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

ДЕВЕТИ "В" КЛАС - ПРОФИЛ "ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО"

 1. Български език,ЗП, А. Петров и колектив,"Булвест 2000",2018 г
 2. Литература,ЗП, Б. Биолчев и колектив, ИК "Анубис" и "Булвест 2000",2018 г
 3. Математика,ЗП, Т. Витанов и колектив, ИК "Анубис",2018 г
 4. История и цивилизация за ПП образование с интензивно изучаване на чужд език ІІ част, П. Пантев и колектив, "Булвест 2000", 2018 г
 5. География и икономика ІІ част за 9 клас с интензивно изучаване на чужд език, С. Дерменджиева и колектив, "Просвета - София" АД, 2018 г
 6. Биология и здравно образование ІІ част при обучение с интензивно изучаване на чужд език, М. Шишиньова и колектив, ИК "Анубис", 2018 г
 7. Физика и астрономияза за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език ІІ част, Е. Златкова и колектив, ИК "Анубис", 2018 г
 8. Химия и опазване на околната среда за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език ІІ част, С. Цаковски и колектив, ИК "Анубис", 2018 г
 9. Музика, Л. Пейчева и колектив "Просвета - София", 2018 г
 10. Философия, Г. Несторова и колектив, "Педагог 6", 2018 г
 11. Английски език Think for Bulgaria B1.1 Part 1, Х. Пухта и колектив, "Клет", 2018 г
 12. Руски език, Е. Корчагина и колектив, "Клет", 2018 г
 13. Изобразително изкуство, Б. Дамянова и колектив, "Анубис", 2018 г
 14. Информационни технологии, Н. Николрова и колектив, "Просвета - София", 2018 г