Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

КОНКУРСИ И СЪСТЕЗАНИЯ

РЕЗУЛТАТИ
от проведените конкуси и състезания
през учебната 2017/2018 година

Национално математическо състезание "Европейско кенгуру" -

Протокол от областен кръг, 17 март 2018 г.