Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


ИЗПИТИЗАПОВЕДИ

Заповед №2156/14.09.2023 г. за провеждане на приравнителни изпити за VIII и XI за оформяне на годишни оценки