Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА