Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

ОСМИ КЛАС

ОСМИ "А" КЛАС - СПЕЦИАЛНОСТ "КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА"

ОСМИ "Б" КЛАС - ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ"

ОСМИ "В" КЛАС - ПРОФИЛ "ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО"


УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

ОСМИ "А" КЛАС - СПЕЦИАЛНОСТ "КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА"

 1. Български език,А. Петров, "Булвест 2000" ООД, 2017
 2. Литература, Ел .Щерионова,"Регалия-6", 2017
 3. Математика, Т. Витанов, ИК "Анубис" ООД, 2017
 4. Философия, Г. Несторова, "Педагог 6", 2017
 5. Информационни технологии, И. Зангочева, ИК "Анубис" ООД, 2017
 6. Музика, Л. Пейчева, "Просвета-София" АД, 2017
 7. Изобразително изкуство, Б. Дамянов, ИК "Анубис" ООД, 2017УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

ОСМИ "Б" КЛАС - ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ"

 1. Български език, А. Петров, "Булвест 2000" ООД, 2017
 2. Литература, Ел. Щерионова, "Регалия-6", 2017
 3. Математика, Т. Витанов, ИК "Анубис" ООД, 2017
 4. Философия, Г. Несторова, "Педагог 6", 2017
 5. Информатика, Г. Момчева, "Булвест 2000" ООД, 2017
 6. Информационни технологии, И. Зангочева, ИК "Анубис" ООД, 2017
 7. Музика, Л. Пейчева, "Просвета-София" АД, 2017
 8. Изобразително изкуство, Б. Дамянов, ИК "Анубис" ООД, 2017УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

ОСМИ "В" КЛАС - ПРОФИЛ "ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО"

 1. Български език,А. Петров, "Булвест 2000" ООД, 2017
 2. Литература, Ел .Щерионова,"Регалия-6", 2017
 3. Математика, Т. Витанов, ИК "Анубис" ООД, 2017
 4. Философия, Г. Несторова, "Педагог 6", 2017
 5. Информационни технологии, И. Зангочева, ИК "Анубис" ООД, 2017
 6. Музика, Л. Пейчева, "Просвета-София" АД, 2017
 7. Изобразително изкуство, Б. Дамянов, ИК "Анубис" ООД, 2017