Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

ДЕСЕТИ "А" КЛАС - ПРОФИЛ "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"

ДЕСЕТИ "Б" КЛАС - ПРОФИЛ "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"


УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

ДЕСЕТИ "А" КЛАС - ПРОФИЛ "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"

 1. Български език -ЗП /за 10 клас/, К.Димчев и колектив, "Булвест 2000" ООД, 2002 - 2017 г
 2. Литература - ЗП /за 10 клас/, Ал.Шурбанов и колектив, "Просвета - София" АД, 2012 - 2017 г
 3. Математика - ЗП /за 10 клас/, Запрянов и коликтив, "Просвета - София" АД, 2012 - 2017 г
 4. География и икономика - ЗП /за 9 клас/, Н.Димов и колектив, "Просвета - София" АД, 2012 - 2017 г
 5. Биология и здравно образование - ЗП /за 9 клас/, П. Ангелов и колектив, "Просвета-София" АД, 2001 - 2016 г
 6. Физика и астрономия - ЗП /за 9 клас/, М. Максимов, Г. Христакудис, "Булвест 2000" ООД, 2001 - 2017 г
 7. Химия и опазване на околната среда - ЗП /за 9 клас/, Г. Близнаков, Л. Боянова, ИК "Анубис" ООД, 2001 - 2017 г
 8. Етика и право - ЗП /10 клас/, И.Колев и колектив, ИК "Анубис" ООД, 2001 - 2017 г
 9. История и цивилизация - ЗП /за 9 клас/, Б.Гаврилов и колектив, "Просвета- София " АД, 2012 - 2017 гУЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

ДЕСЕТИ "Б" КЛАС - ПРОФИЛ "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"

 1. Български език -ЗП /за 10 клас/, К.Димчев и колектив, "Булвест 2000" ООД, 2002 - 2017 г
 2. Литература - ЗП /за 10 клас/, Ал.Шурбанов и колектив, "Просвета - София" АД, 2012 - 2017 г
 3. Математика - ЗП /за 10 клас/, Запрянов и коликтив, "Просвета - София" АД, 2012 - 2017 г
 4. География и икономика - ЗП /за 9 клас/, Н.Димов и колектив, "Просвета - София" АД, 2012 - 2017 г
 5. Биология и здравно образование - ЗП /за 9 клас/, П. Ангелов и колектив, "Просвета-София" АД, 2001 - 2016 г
 6. Физика и астрономия - ЗП /за 9 клас/, М. Максимов, Г. Христакудис, "Булвест 2000" ООД, 2001 - 2017 г
 7. Химия и опазване на околната среда - ЗП /за 9 клас/, Г. Близнаков, Л. Боянова, ИК "Анубис" ООД, 2001 - 2017 г
 8. Етика и право - ЗП /10 клас/, И.Колев и колектив, ИК "Анубис" ООД, 2001 - 2017 г
 9. История и цивилизация - ЗП /за 9 клас/, Б.Гаврилов и колектив, "Просвета- София " АД, 2012 - 2017 г