Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


СПЕЦИАЛНОСТ "КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА"ГРАФИК
на дейностите по приема на ученици
за учебната 2023/2024 година съгласно Наредба №10 от 01.09.2016 година

ВИД ДЕЙНОСТ СРОК
1.
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА НАСОЧВАНЕ КЪМ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 95, АЛ. 3 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г.
03 - 21 май 2023 г. вкл.
2.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТОВЕ ПО:
- ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
13 юни 2023 г.
- ПО МАТЕМАТИКА
16 юни 2023 г.
3.
ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, НАСОЧЕНИ ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 95, АЛ. 3 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г
до 04 юли 2023 г. вкл.
4.
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ ПО НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г.
05 - 07 юли 2023 г.
5.
ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
до 12 юли 2023 г.
6.
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ИЛИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
13 - 17 юли 2023 г.
7.
ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
до 19 юли 2023 г.
8.
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
20 - 24 юли 2023 г.
9.
ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
25 юли 2023 г.
10.
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
26 - 27 юли 2023 г.
11.
ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
до 31 юли 2023 г.
12.
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
01 - 02 август 2023 г.
13.
ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
до 04 август 2023 г.
14.
ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ.
ОПРЕДЕЛЯ СЕ ОТ
ДИРЕКТОРА НА
УЧИЛИЩЕТО
до 11 септември 2023 г.
15.
УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ.
до 14 септември 2023 г.