Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

КОЛЕКТИВ

ПЕРСОНАЛ В СУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ"

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Десислава Вачкова-Матеева

ПСИХОЛОГ

Елка Петкова

ЛОГОПЕД

Здравка Ганева

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Магдалена Ферещанова

БИБЛИОТЕКАР

Цецка Михайлова

ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА

Маринка Симеонова

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛ

Зорница Минчева

ДОМАКИН

Даниела Шекерова

АДМИНИСТРАТОР КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

Васил Трифонов

ДЪРВОДЕЛЕЦ

Петко Георгиев

ОГНЯР

Красимир Петров

ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ

Нина Симеонова
Вяра Маринова
Антоанета Иванова
Калинка Димитрова
Соня Русанова
Татяна Терзиева
Евгения Боболова
Марийка Величкова

ШОФЬОР

Тихомир Теофанов

НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА

Димитър Димитров
Митко Воденичаров
Христо Христов