Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА STEM СРЕДА"ПРЕСКОНФЕРЕНИЦЯ ПО ПРОЕКТ НП „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“

На 14.01.2021 г. СУ „Димитър Благоев“- гр. Свищов проведе пресконференция за напредъка в изпълнението на проект по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. На нея присъстваха местни, регионални и национални медии, партньори и координатори на проекта.ПРОЧЕТИ>>>


ДЕЙНОСТИ ПО ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТА

Средно училище „Димитър Благоев“ – гр. Свищов е сред класираните училища за финансиране по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ в Голяма категория (до 300 000 лв.) – за училища с над 300 ученици. STEM центърът обхваща три класни стаи в Корпус А с коридори и съществуваща зона за природолюбители „Зелена класна стая“ с приблизителна площ 200 квадратни метра. Изборът е основан на улеснен достъп и за деца със специални образователни потребности(СОП). ПРОЧЕТИ>>>


ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА STEM СРЕДА"

Средно училище „Димитър Благоев“ – гр. Свищов е сред класираните училища за финансиране по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ в Голяма категория (до 300 000 лв.) – за училища с над 300 ученици. STEM центърът обхваща три класни стаи в Корпус А с коридори и съществуваща зона за природолюбители „Зелена класна стая“ с приблизителна площ 200 квадратни метра. Изборът е основан на улеснен достъп и за деца със специални образователни потребности(СОП). ПРОЧЕТИ>>>