Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


КОЛЕКТИВ

РЪКОВОДСТВО НА СУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ"

ДИРЕКТОР

Цветанка Кирова
тел. 0631/ 6-05-41

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Таня Божинова
тел. 0631/ 6-60-11

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ

Мария Пецова
тел. 0631/ 6-05-91