Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕЗАПОВЕДИ

Заповед №1593/30.04.2018 г. за провеждане на изпити с ученици, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, сесия: първа - май, учебна 2017/2018 година за ученици от ХІІ клас