Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

МАНДАТ 2022-2025 г
ПРИ СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ – ГР. СВИЩОВ

Финансиращ орган

Станислава Стоянова

Председател

Д-р Мария Тодорова

Членове:

Емилия Караманлиева
Вера Георгиева Петкова
Миглена Александрова Димитрова
Николай Валериев Илиев
Николай Калчев Калчев

Резервни членова

Цветелина Емилова Дончева
Десислава Георгиева Симеонова