Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМАКОНСПЕКТИ - 11 КЛАС

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

МАТЕМАТИКА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

ФИЛОСОФИЯ

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

 

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И МУЛТИМЕДИЯ

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И РЕКЛАМА

ГРАФИЧНИ ТЕХНИКИ И ОФОРМЛЕНИЕ НА ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ

РАБОТА С МУЛТИМЕДИЙНИ ПРОДУКТИ

КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА

ИСТОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО И АРХИТЕКТУРАТА

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА