Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯЗА ИНФОРМАЦИЯ


Канцелария на Средно училище "Димитър Благоев"
град Свищов
улица "Петър Ангелов" №17
ел. поща: soudblagoev@gmail.com
тел. 0631/6-06-01
работно време: 08:00 - 12:00 ч. и 12:30 - 16:30 ч.