Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАСПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ
В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Критериите за прием в подготвителен клас, когато подадените молби надвишават капацитетните възможности, кадровото осигуряване и броя на паралелките, определени от Педагогическия съвет са следните:
  • наличие на деца в семейството, обучаващи се в училище
  • деца на учители и служители в училище
  • деца от закритите училища в община Свищов