Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


СИМВОЛИ НА УЧИЛИЩЕТОЗНАМЕ

Върху лицевата страна на знамето на СУ "Димитър Благоев" е избродиран ликът на Димитър Благоев - патрона на училището, заедно с надпис, указващ статута на училището като средно.

Върху обратната страна на знамето е избродиран гербът на учлището заедно с девиза му "Учим днес, за да успеем утре!".