Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯДОСТЪПНА ИНФОРМАЦИЯ В ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМАТ

  1. Предоставяни административни услуги.
  2. Стратегии, планове, програми и отчети за дейността.
  3. Бюджет и финансови отчети.
  4. Обществени поръчки.
  5. Право на достъп до обществена информация.
  6. Годишен отчет по ЗДОИ.
  7. Информация, предотвратяваща заплахи.
  8. Информация, опровергаваща недостоверна информация.
  9. Информация, представляваща обществен интерес.