Обучение на тема „Ученикът в центъра на електронното обучение“

В периода между 01 и 03 септември в гр. Велинград 47 педагогически специалисти от СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов преминаха обучение на тема „Ученикът в центъра на електронното обучение. Как да преподаваме с помощта на софтуер за личностно и кариерно усъвършенстване и изкуствен интелект?“ по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1.
По време на обучението преподавателите се запознаха с методи за работа със софтуери за работа с интерактивни дъски с цел подобряване разработването на интерактивни уроци по различните предмети, работа с изкуствен интелект (ботове), начини за включване на виртуална реалност в класната стая и софтуери за изготвяне на безопасни тестове. Получиха и информация за сайтове с бази данни от готови уроци както и как да изградят собствена такава.
Ръководството и колективът на училището изказват своята огромна благодарност на обучителите Борис Михайлов и Божана Михайлова от „Креативност“ ЕООД за изключително ползотворното обучение и полезната информация. На Туристическа агенция „Хит Холидей“ ЕООД – гр. Велико Търново за отличната логистика и на г-н Пламен Георгиев и Фирма ФЕНИКС 2 ООД за спокойното и безпроблемно пътуване.
„Да обучаваш – означава да се учиш двойно!“ 📖

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *