Турнир по мини баскетбол

На 03.03.2017 г. в СУ „Димитър Благоев“ – град Свищов се проведе турнир по мини волейбол по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на сбособностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *