Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИ РАБОТИПЕТИ "А" клас

ПЕТИ "Б" клас

ПЕТИ "В" клас

ШЕСТИ "А" клас

ШЕСТИ "Б" клас

ШЕСТИ "В" клас

ШЕСТИ "Г" клас

СЕДМИ "А" клас

СЕДМИ "Б" клас

СЕДМИ "В" клас

СЕДМИ "Г" клас

ОСМИ "А" клас

ОСМИ "Б" клас

ОСМИ "В" клас

ДЕВЕТИ "А" клас

ДЕВЕТИ "Б" клас

ДЕВЕТИ "В" клас

ДЕСЕТИ "А" клас

ДЕСЕТИ "Б" клас

ЕДИНАДЕСЕТИ "А" клас

ЕДИНАДЕСЕТИ "Б" клас

ДВАНАДАСЕТИ "А" клас

ДВАНАДАСЕТИ "Б" клас


ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ

ПЕТИ "А" клас

ПРЕДМЕТ ДАТА
БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 04.01.19 г.
МАТЕМАТИКА 09.01.19 г.
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 15.11.18 г.
11.12.19 г.
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 12.12.18 г.
ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 05.11.18 г.
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 06.12.18 г.
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 19.11.18 г.
ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ КОНТРОЛНИ РАБОТИ

ПЕТИ "Б" клас

ПРЕДМЕТ ДАТА
БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 04.01.19 г.
МАТЕМАТИКА 09.01.19 г.
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 15.11.18 г.
11.12.19 г.
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 12.12.18 г.
ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 05.11.18 г.
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 06.12.18 г.
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 19.11.18 г.
ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ

ПЕТИ "В" клас

ПРЕДМЕТ ДАТА
БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 17.12.18 г.
МАТЕМАТИКА 09.01.19 г.
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 15.11.18 г.
11.12.19 г.
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 12.12.18 г.
ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 07.11.18 г.
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 06.12.18 г.
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 18.11.18 г.
ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ

ШЕСТИ "А" клас

ПРЕДМЕТ ДАТА
БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 19.12.18 г.
МАТЕМАТИКА 29.11.18 г.
05.01.19 г.
21.01.19 г.
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 08.11.18 г.
13.12.19 г.
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 20.11.18 г.
ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 06.12.18 г.
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 23.01.19 г.
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 10.12.18 г.
ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ

ШЕСТИ "Б" клас

ПРЕДМЕТ ДАТА
БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 18.12.18 г.
МАТЕМАТИКА 29.11.18 г.
05.01.19 г.
21.01.19 г.
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 08.11.18 г.
13.12.19 г.
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 22.11.18 г.
ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 06.12.18 г.
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 23.01.19 г.
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 10.12.18 г.
ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ

ШЕСТИ "В" клас

ПРЕДМЕТ ДАТА
БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 18.12.18 г.
МАТЕМАТИКА 29.11.18 г.
05.01.19 г.
21.01.19 г.
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 08.11.18 г.
13.12.19 г.
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 22.11.18 г.
ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 04.12.18 г.
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 23.01.19 г.
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 10.12.18 г.
ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ

ШЕСТИ "Г" клас

ПРЕДМЕТ ДАТА
БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 18.12.18 г.
МАТЕМАТИКА 06.11.18 г.
03.12.18 г.
17.01.19 г.
21.01.19 г.
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 08.11.18 г.
13.12.19 г.
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 22.11.18 г.
ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 07.12.18 г.
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 23.01.19 г.
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 10.12.18 г.
ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ

СЕДМИ "А" клас

ПРЕДМЕТ ДАТА
БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 12.12.18 г.
МАТЕМАТИКА 05.12.18 г.
16.01.19 г.
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 08.01.19 г.
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 26.11.18 г.
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 04.12.18 г.
БИЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 07.01.19 г.
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 22.01.19 г.
ХИМИЯ И ООС 27.11.18 г.
ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ

СЕДМИ "Б" клас

ПРЕДМЕТ ДАТА
БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 10.01.19 г.
МАТЕМАТИКА 05.12.18 г.
16.01.19 г.
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 15.11.18 г.
17.01.19 г.
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 26.11.18 г.
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 04.12.18 г.
БИЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 07.01.19 г.
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 22.01.19 г.
ХИМИЯ И ООС 27.11.18 г.
ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ

СЕДМИ "В" клас

ПРЕДМЕТ ДАТА
БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 12.12.18 г.
МАТЕМАТИКА 06.12.18 г.
16.01.19 г.
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 08.01.19 г.
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 26.11.18 г.
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 04.12.18 г.
БИЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 07.01.19 г.
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 22.01.19 г.
ХИМИЯ И ООС 27.11.18 г.
ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ

СЕДМИ "Г" клас

ПРЕДМЕТ ДАТА
БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 14.12.18 г.
МАТЕМАТИКА 06.12.18 г.
16.01.19 г.
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 16.11.18 г.
17.01.19 г.
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 26.11.18 г.
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 04.12.18 г.
БИЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 07.01.19 г.
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 22.01.19 г.
ХИМИЯ И ООС 27.11.18 г.
ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ

ОСМИ "А" клас

ПРЕДМЕТ ДАТА
БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 18.12.18 г.
МАТЕМАТИКА 23.11.18 г.
21.01.19 г.
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 31.10.18 г.
17.12.18 г.
18.01.19 г.
ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ 22.01.19 г.
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 09.01.19 г.
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 10.12.18 г.
ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ

ОСМИ "Б" клас

ПРЕДМЕТ ДАТА
БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 11.12.18 г.
МАТЕМАТИКА 23.11.18 г.
21.01.19 г.
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 31.10.18 г.
17.12.18 г.
18.01.19 г.
ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ 22.01.19 г.
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 09.01.19 г.
ИНФОРМАТИКА 06.12.18 г.
ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ

ОСМИ "В" клас

ПРЕДМЕТ ДАТА
БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 19.12.18 г.
МАТЕМАТИКА 16.11.18 г.
18.01.19 г.
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 11.10.18 г.
12.12.18 г.
21.01.19 г.
ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ 22.01.19 г.
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 11.01.19 г.
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 12.12.18 г.
ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ

ДЕВЕТИ "А" клас

ПРЕДМЕТ ДАТА
БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 10.12.18 г.
МАТЕМАТИКА 19.11.18 г.
13.12.18 г.
16.01.19 г.
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 18.12.18 г.
РУСКИ ЕЗИК 25.10.18 г.
27.11.18 г.
10.01.19 г.
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 16.11.18 г.
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 08.11.18 г.
ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 29.11.18 г.
БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 07.12.18 г.
ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ 24.01.19 г.
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 20.12.18 г.
ХИМИЯ И ООС 18.01.19 г.
ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ

ДЕВЕТИ "Б" клас

ПРЕДМЕТ ДАТА
БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 17.12.18 г.
МАТЕМАТИКА 19.11.18 г.
13.12.18 г.
16.01.19 г.
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 29.10.18 г.
19.12.18 г.
РУСКИ ЕЗИК 25.10.18 г.
27.11.18 г.
10.01.19 г.
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 16.11.18 г.
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 08.11.18 г.
ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 29.11.18 г.
30.01.19 г.
БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 11.12.18 г.
ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ 24.01.19 г.
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 06.12.18 г.
ХИМИЯ И ООС 18.01.19 г.
КОМПЮТЪРНИ АРХИТЕКТУРИ 03.12.18 г.
ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ

ДЕВЕТИ "В" клас

ПРЕДМЕТ ДАТА
БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 18.12.18 г.
МАТЕМАТИКА 19.11.18 г.
13.12.18 г.
16.01.19 г.
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 12.11.18 г.
23.01.19 г.
РУСКИ ЕЗИК 25.10.18 г.
27.11.18 г.
10.01.19 г.
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 16.11.18 г.
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 03.11.18 г.
ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ 25.01.19 г.
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 12.12.18 г.
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 06.12.18 г.
ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ

ДЕСЕТИ "А" клас

ПРЕДМЕТ ДАТА
БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 17.12.18 г.
МАТЕМАТИКА 06.11.18 г.
11.12.18 г.
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 16.01.19 г.
РУСКИ ЕЗИК 22.10.18 г.
19.11.18 г.
27.01.19 г.
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 11.01.19 г.
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 03.01.19 г.
ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 19.12.18 г.
БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 25.01.19 г.
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 15.01.19 г.
ИНФОРМАТИКА 04.01.19 г.
ХИМИЯ И ООС 10.12.18 г.
ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ

ДЕСЕТИ "Б" клас

ПРЕДМЕТ ДАТА
БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 17.12.18 г.
МАТЕМАТИКА 06.11.18 г.
11.12.18 г.
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 17.01.19 г.
РУСКИ ЕЗИК 22.10.18 г.
19.11.18 г.
27.01.19 г.
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 11.01.19 г.
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 03.01.19 г.
ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 19.12.18 г.
БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 25.01.19 г.
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 10.01.19 г.
ИНФОРМАТИКА 04.01.19 г.
ХИМИЯ И ООС 10.12.18 г.
ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ

ЕДИНАДЕСЕТИ "А" клас

ПРЕДМЕТ ДАТА
БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 10.01.19 г.
МАТЕМАТИКА 15.01.19 г.
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 04.12.18 г.
РУСКИ ЕЗИК 12.10.18 г.
30.11.18 г.
16.01.19 г.
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 18.12.18 г.
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 07.01.19 г.
ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 28.11.18 г.
БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 19.12.18 г.
ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ 22.01.19 г.
ХИМИЯ И ООС 11.12.18 г.
ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ

ЕДИНАДЕСЕТИ "Б" клас

ПРЕДМЕТ ДАТА
БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 10.01.19 г.
МАТЕМАТИКА 15.01.19 г.
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 30.10.18 г.
03.12.18 г.
21.01.19 г.
РУСКИ ЕЗИК 12.10.18 г.
30.11.18 г.
16.01.19 г.
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 18.12.18 г.
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 07.01.19 г.
ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 28.11.18 г.
БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 19.12.18 г.
ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ 22.01.19 г.
ХИМИЯ И ООС 11.12.18 г.
ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ

ДВАНАДЕСЕТИ "А" клас

ПРЕДМЕТ ДАТА
БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 19.01.19 г.
МАТЕМАТИКА 17.01.19 г.
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 26.10.18 г.
23.11.18 г.
14.01.19 г.
РУСКИ ЕЗИК 04.01.19 г.
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 20.12.18 г.
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 12.12.18 г.
ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ 21.11.18 г.
ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ

ДВАНАДЕСЕТИ "Б" клас

ПРЕДМЕТ ДАТА
БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 19.01.19 г.
МАТЕМАТИКА 17.01.19 г.
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 26.10.18 г.
23.11.18 г.
14.01.19 г.
РУСКИ ЕЗИК 19.12.18 г.
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 20.12.18 г.
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 12.12.18 г.
ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ 21.11.18 г.