Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

ГРАФИЦИ И РАЗПИСАНИЯРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ И КЛАСНИТЕ СТАИ

КЛАС КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ КЛАСНА СТАЯ
ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА НЕДА ИЛИЕВА

КОРПУС "Б" - НАЧАЛЕН КУРС

ПЪРВИ "А" ЕЛЗА МИНКОВА 104
ПЪРВИ "Б" НЕЛИЯ СТОЙНЕВА 105
ПЪРВИ "В" САШКА ИЛИЕВА 208
ВТОРИ "А" ПЕТЯ ПЕТРОВА 108
ВТОРИ "Б" ТАНЯ ЦВЕТИНА 107
ВТОРИ "В" ЛИЛА ИЛИЕВА 106
ТРЕТИ "А" ТАТЯНА ТОДОРОВА 204
ТРЕТИ "Б" РУМЕН КОСТОВ 206
ТРЕТИ "В" ЛЕНА ГАНЕВА 209
ЧЕТВЪРТИ "А" РАЙКА ПОПОВА 201
ЧЕТВЪРТИ "Б" СВЕТЛАНА МЕЩЕРОВА 202
ЧЕТВЪРТИ "В" ЛУКРЕЦИЯ ЙОШЕВА 205

КОРПУС "А" - СРЕДЕН И ГОРЕН КУРС

ПЕТИ "А" МИЛН ИВАНОВ 105
ПЕТИ "Б" ИВАНИЧКА НИНОВА 106
ПЕТИ "В" НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА 104
ШЕСТИ "А" НАДЯ ТОДОРОВА 201
ШЕСТИ "Б" ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА 101
ШЕСТИ "В" МИЛКА ЦВЕТАНОВА 204
ШЕСТИ "Г" АЛБЕНА БОРИСОВА 305
СЕДМИ "А" ДАНИЕЛА КИРИЛОВА 304
СЕДМИ "Б" ВЕСЕЛА ГАЧЕВА 306
СЕДМИ "В" ПЕНКА КОСТЯКОВА 309
СЕДМИ "Г" ВЕЛИНА АТАНАСОВА 202
ОСМИ "А" ТОДОРКА АЛЕКСАНДРОВА 409
ОСМИ "Б" АНИ КИРОВА 302
ОСМИ "В" НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА 403
ДЕВЕТИ "А" КРЪСТИНКА АЛЕКОВА 301
ДЕВЕТИ "Б" МИРЕЛА ПЕЦОВА 404
ДЕВЕТИ "В" МАРИЯ ПЕТРОВА 308
ДЕСЕТИ "А" МАЯ НЕДЕВА 206
ДЕСЕТИ "Б" ЛИЛЯНА ЛЮБЕНОВА 408
ЕДИНАДЕСЕТИ "А" МАРГАРИТА ФИЛИПОВА 402
ЕДИНАДЕСЕТИ "Б" ЕЛВИРА ДАМЯНОВА 405
ДВАНАДЕСЕТИ "А" НАДЯ ПЕТРОВА 401
ДВАНАДЕСЕТИ "Б" АСЕНКА ПАПАЗОВА 205