Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИДРУГИ ГРАФИЦИ

ГРАФИК за провеждане на часовете по свободноизбираема подготовка (ФУЧ/СИП)

ГРАФИК за консултации прогимназиален и гимназиален етап