Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

ПЪРВИ КЛАССПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ "А" КЛАС
класен ръководител: Елза Минкова

 1. Александър Л.
 2. Алтан Н.
 3. Берол Б.
 4. Божидар Пл.
 5. Виктор Г.
 6. Виктор Я.
 7. Вилиан М.
 8. Габриела Й.
 9. Георги Д.
 10. Дарин Пл.
 11. Дария Ж.
 12. Емануил Л.
 13. Ивана Ив.
 14. Йоан Ем.
 15. Каролина Пл.
 16. Леа П.
 17. Марина Ев.
 18. Мартин С.
 19. Минчо С.
 20. Петя Кр.
 21. Пламена Б.
 22. Светломир Л.
 23. Теодор Р.
 24. Теодор Р.

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ "Б" КЛАС
класен ръководител: Нелия Стойнева

 1. Белослава Р.
 2. Божидара Б.
 3. Борислав Й.
 4. Виктория П.
 5. Габриела М.
 6. Ефе Дж.
 7. Ива Д.
 8. Ивайла К.
 9. Ивайло П.
 10. Искрен Г.
 11. Йоана Хр.
 12. Лилия М.
 13. Мария Ив.
 14. Мария Н.
 15. Мартина М.
 16. Николай Ан.
 17. Павел Св.
 18. Пенка Зл.
 19. Преслав М.
 20. Рая Ал.
 21. Симеон Св.
 22. Християн Кр.
 23. Шебнем К.
 24. Ясен Л.

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ "В" КЛАС
класен ръководител: Сашка Илиева

 1. Александра М.
 2. Александър Н.
 3. Ванеса Пл.
 4. Ивета М.
 5. Интисар Аб.
 6. Йосиф Й.
 7. Карина Ив.
 8. Кристиян Св.
 9. Мануела Р.
 10. Мартин К.
 11. Мартин М.
 12. Мартин М.
 13. Мартина Т.
 14. Надежда Т.
 15. Преслава Ив.
 16. Радостин В.
 17. Рейян Р.
 18. Румена Ст.
 19. Симеон Г.
 20. Сияна Св.
 21. Стефан И.
 22. Теодор П.
 23. Теодора Ив.
 24. Цветомир В.