Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИЗАПОВЕДИ

Заповед №1456/10.05.19 г. за комисия по приема на деца за първи клас


Заповед №448 /05.12.2018 г.за организиране и провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2018-2019 година


Заповед №93 /11.10.2018 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование


Заповед №1351 /26.03.2018 г. за определяне на комисията по прием на деца в първи клас


Заповед № РД 09-1710/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждне на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2018/2019 година


Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания (НВО) в IV, VII и X клас, график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование за учебната 2019/2020 година