Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

ГРАФИК НА ДИСТАНЦИОННИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ В ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В НАЧАЛЕН ЕТАП

при 5 ч. сутрин
блок А – 2 ч.12.00– 12.40
блок В – 2ч. 13.00 – 13.40
междучасие / оперативка 14.00 – 14.30
блок С- 2ч. 14.30 – 15.10

при 6 ч. сутрин блок А – 2 ч. 12.40 – 13.20
блок В – 1ч. 13.40 – 14.00
междучасие / оперативка 14.00 – 14.30
блок В – 1ч. 14.30 – 14.50
блок С – 2ч. 15.10 – 15.50