Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДАЗАПОВЕДИ


Заповед №528/07.02.2022 г. на Директора на училището

Заповед №РД09-2203/04.02.2022 г. на Министъра на образованието

Заповед РД-01-22 от 01.02.2022 г.за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Велико Търново

Заповед №Р186/03.12.2021 г. на Директора на училището

Заповед №Р160/25.11.2021 г. на Директора на училището

Заповед №РД09-4533/19.11.2021 г. на Министъра на образованието

Заповед №РД09-4465/17.11.2021 г. на Министъра на образованието

Заповед №131/15.11.2021 г. на Директора на училището

Заповед №РД09-4234/08.11.2021 г. на Министъра на образованието

Заповед №РД09-4201/05.11.2021 г.на Министъра на образованието